An Clár um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí (LCGT)

An Clár um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí (LCGT)

Tá an Clár um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí de chuid Fáilte Ireland le haghaidh lóistín ghearrthéarmaigh do thurasóirí le seoladh i mbliana. Den chéad uair, beidh Fáilte Ireland in ann léargas de na soláthraithe uile lóistín ghearrthéarmaigh do thurasóirí ar fud na tíre a chur ar fáil.

Nuair a sheolfar é, éileofar leis an gcóras clárúcháin náisiúnta ar líne ar gach úinéir réadmhaoine a thairgeann Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí a réadmhaoin/a réadmhaoine a chlárú gach bliain. Nuair a bheidh siad cláraithe, cuirfear uimhir chlárúcháin um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí ar fáil do gach réadmhaoin le húsáid ar gach ardán áirithinte (lena n-áirítear suíomhanna gréasáin réadmhaoine) agus ar fhógraí.

Molaimid do gach úinéir réadmhaoine a d'fhéadfadh a bheith neamhchinnte faoina n-oibleagáidí reachtúla aon soiléiriú is gá a fháil lena chinntiú go bhfuil a gceanglais reachtúla á gcomhlíonadh acu.

Tá an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, le tacaíocht ó Fáilte Ireland, ag tabhairt an Bhille um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí chun críche, a dhéanfaidh ailíniú leis an rialachán AE maidir le Lóistín a Ligean ar Chíos Gearrthéarmach a ghlacadh le déanaí (tuilleadh sonraí thíos). Beidh Fáilte Ireland réidh an Clár um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí a sheoladh a luaithe agus atá Reachtaíocht LCGT i bhfeidhm.

Tá gach eolas ar an leathanach seo bunaithe ar an dréacht reatha den reachtaíocht agus tá sé faoi réir athrú. Cuirfidh Fáilte Ireland sonraí breise in iúl roimh an seoladh. Seiceáil ar ais, le do thoil, mar déanfar uasdátú ar an leathanach seo go leanúnach.

Céard is Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí ann?

Beidh ar aon duine a thairgeann lóistín íoctha ar feadh tréimhsí suas go dtí 21 oíche agus é sin san áireamh a réadmhaoin a chlárú ar an gClár um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí.

Áirítear an méid seo a leanas ar réadmhaoine Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí:

• Seomra (seomraí) atá i do theach (tá an t-óstach ina chónaí san áitreabh le linn do lóistín a sholáthar, agus is é a p(h)ríomháit chónaithe phríobháideach é).

• An réadmhaoin iomlán (lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do; teach, árasán, cábán, bád, teach crainn - níl an t-óstach ina chónaí san áitreabh).

• Aonaid iomadúla ag láithreán / coimpléasc (má tá aonaid iomadúla agat ag an seoladh nó Eircode céanna - lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do: páirc shaoire, bloc árasán, ionad campála, sráidbhaile saoire etc.).

Text that reads ceisteanna coiteanna
 

Léigh na ceisteanna coitianta a chuirtear orainn faoin gClár um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí

*Tá sé mar aidhm ag ár leathanach gréasáin as Gaeilge faisnéis atá cothrom le dáta a chur ar fáil maidir leis an gClár um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí. Toisc go n-úsáidtear seirbhís aistriúcháin, d’fhéadfadh moill ghairid a bheith ann maidir le hathruithe ar bith arna ndéanamh a léiriú.

 • Tuilleadh eolais ar Rialachán LCG (Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach) an Choimisiúin Eorpaigh:
 • 2022:

  Ar an 7 Samhain 2022, d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach a rialúchán beartaithe ar sheirbhísí um lóistín ar chíos gearrthéarmach.

  2023:
   
  Ar an 15 Samhain 2023, i ndiaidh an idirphlé trípháirtigh deireanach, tháinig an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú sealadach maidir leis an Togra um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach (LCG). Déanfaidh sé sin foráil maidir le comhchuibhiú bailiúcháin agus comhrannta sonraí lóistín ar chíos gearrthéarmach ar fud an AE.
   
  2024:
   
  Ar an 29 Feabhra 2024, ghlac Parlaimint na hEorpa ceanglais comhchuibhithe maidir le conas a bhailítear agus a roinntear sonraí a bhaineann le seirbhísí um lóistín ar chíos gearrthéarmach (LCG). Leis an rialachán nua, beidh níos mó trédhearcachta i réimse lóistín ar chíos gearrthéarmach.

   

 • Tuilleadh eolais ar an mBille um Chlárú Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí 2022
 • 2022:

  Ar an 7 Nollaig 2022, rinne an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin, in éineacht le Darragh O’Brien, an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta agus Paul Kelly, POF, Fáilte Ireland an fógra seo a leanas Bunófar an Clár um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach le reachtaíocht nua.

  Forbraíodh an reachtaíocht i gcomhréim leis an rialachán AE atá le teacht agus le ceanglais atá ann cheana. Le haghaidh tuilleadh sonraí, féach ar an bhfaisnéis anseo.
   

  2023:

  Ar an 25 Eanáir 2023, tugadh cuireadh do Fáilte Ireland freastal ar ghrinnscrúdú Réamhreachtach Chomhchoiste an Oireachtais um Thurasóireacht, Cultúr, Ealaíona, Spórt agus Meáin ar scéim ghinearálta an Bhille um Chlárú Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach. Preaseisiúint faisnéise an Oireachtais.

  Ar an 22 Márta 2023, chuir an Coimisiún Eorpach leis an tréimhse neamhghníomhaíochta ar achtú an Bhille um Lóistín ar Chíos Gearrthéarmach do Thurasóirí molta go dtí an 22 Nollaig 2023.